Voor verwijzers

PSUtrecht is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde psychotherapeuten en klinisch psychologen in de stad Utrecht. De aangesloten behandelaars werken geheel zelfstandig. De meeste therapeuten werken uitsluitend binnen de Specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ), enkelen bieden ook basis GGZ (BGGZ).

Met onze website willen we u als verwijzer een overzicht geven van de aangesloten therapeuten. Als uw patiënt een BIG-geregistreerde therapeut zoekt, dan kunt u verwijzen naar onze website. De verschillende therapeuten hebben vaak een eigen specialisme, zoals cognitieve gedragstherapie, langdurige inzichtgevende therapie, EMDR, mindfulness of schematherapie. Alle therapeuten hebben een eigen website, waarop zij aangeven wat hun wachttijd is, of zij met of zonder contracten werken en of zij onderlinge samenwerkingsverbanden hebben.

In de regio Utrecht is momenteel sprake van lange wachtlijsten bij de BGGZ en de SGGZ. Als uw patiënt een natura- of restitutiepolis heeft, dan heeft de zorgverzekeraar een nadrukkelijke zorgplicht. Immers moet de zorgverzekeraar de verzekerde binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een zorgaanbod doen.