Specialistische zorg

Generalistische Basis GGZ

Deze vorm van psychologische hulp (voorheen eerstelijnspsychologie) wordt vergoed door de verzekeraars vanuit het basispakket en biedt de mogelijkheid binnen een beperkt aantal gesprekken te werken aan enkelvoudige problematiek. U kunt zich uitsluitend op verwijzing van uw huisarts of een aantal specifieke andere verwijzers aanmelden. De behandelingen zijn kortdurend en klachtgericht (1 tot 10 gesprekken).

Specialistische GGZ

Klinische Psychologie en Psychotherapie zijn vormen van behandeling en diagnostiek die binnen de Specialistische GGZ vallen. Psychotherapie is een intensieve, meestal langer durende behandeling voor complexere problemen waarbij er moeilijkheden en klachten op verschillende levensgebieden spelen.

Naast specialistische GGZ bieden de meeste aangesloten behandelaar ook nog een klein deel Basis Generalistische GGZ waarbij er in een beperkt aantal gesprekken wordt gewerkt aan enkelvoudige problematiek.

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. In het BIG-register zijn o.a. de psychotherapeut, de gezondheidszorgpsycholoog en de arts opgenomen. Het register is opgericht op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie is ingeschreven in het register, is door de wet bevoegd de beschermde titel te voeren.

De psychotherapeut, de gezondheidszorgpsycholoog en de arts vallen onder de‚ artikel 3’- beroepen in de wet BIG. De klinisch psycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de klinische psychologie. De psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De klinisch psycholoog en psychiater vallen dan ook onder de‚ artikel 14’-beroepen in de wet BIG.

De praktijk

De psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek die de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiënt belemmert. De problematiek kan geworteld zijn in de persoonlijkheid van de patiënt en is daardoor vaak sterk verweven met diens relationele context. De psychotherapeut is in staat om de relatie tussen de persoonlijkheid van de patiënt en diens relationele context te verduidelijken. De complexiteit van de problematiek die de psychotherapeut behandelt, onderscheidt zich daarmee van enkelvoudige, recent ontstane psychische en psychosociale problemen die door de gezondheidszorgpsycholoog (meestal in de Basis Generalistische GGZ) worden behandeld.

Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater.

De klinisch psycholoog is opgeleid in de psychotherapie op een niveau gelijkwaardig aan dat van de psychotherapeut. Daarnaast beschikt de klinisch psycholoog over expertise op het gebied van complexe psychodiagnostiek, toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management. De klinisch psycholoog beheerst de psychotherapie als ‘facetdeskundigheid’, als onderdeel van een breder beroepsprofiel.

De psychiater is een arts en beschikt over specialistische psychiatrische expertise. De psychiater mag, zoals alle artsen, ook medicijnen voorschrijven, hetgeen een belangrijke aanvullende bijdrage kan leveren aan een psychotherapeutische behandeling.