Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie

Jac MSP Quirijnen
Walborg 19, 1082 AM Amsterdam
Tel: 06-39421264
www.quirijnenconsult.nl

(Studie) Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Promotie aan de faculteit Geneeskunde van de UU te Utrecht. Opleiding psychotherapie bij de RINO te Utrecht

De praktijk wordt vertegenwoordigd door Jac Quirijnen, klinisch psycholoog. Jac heeft begin tachtiger jaren aan de Universiteit van Tilburg de studie psychologie doorlopen. In 1991 is hij gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op een somatopsychologisch onderwerp.
 

Inmiddels is hij zo’n 24 jaar werkzaam in het UMC te Utrecht. Geleidelijk aan heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar de specialistische zorg binnen de ambulante GGZ. Hij heeft daartoe de erkenning gerealiseerd als BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zijn psychotherapeutische activiteiten passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie.
 

Hij is lid van de (specialistische psychotherapie) Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.

Registraties

  • GZ-psycholoog (met specialisatie klinisch psycholoog) 39050123425
  • Psychotherapeut 59050123416

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NIP
  • PAZ (medisch psycholoog)
  • VGCt
  • NVVP

Behandelmethoden

Behandelmethoden binnen de praktijk passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie.
 
De praktijk beschikt over ruime ervaring en expertise met betrekking tot het psychodiagnostisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling in het bijzonder van somatoforme klachten (zoals chronische pijn, onbegrepen lichamelijke klachten, Temporo Mandibulaire Dysfunctie, emetofobie, dysmorfofobie), die gecompliceerd wordt door persoonlijkheidsproblematiek.
 
Daarnaast zijn er aandachtsgebieden ontwikkeld met betrekking tot angst, depressie, psychische trauma’s (ook) door of naast somatische aandoeningen, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek.

Gespecialiseerd in de behandeling van

 

Vergoeding:

Declaraties verlopen via contracten met de zorgverzekeraars.