Psychotherapiepraktijk Verschueren

Mieke (M.L.P.M.) Verschueren
Cevennen 14
3524HP Utrecht
Tel: 030-2800937

www.praktijkverschueren.nl
praktijkverschueren@casema.nl

(Studie) Orthopedagogiek
(Big-register) Klinisch psycholoog B.I.G. nr.69032336025
Psychotherapeut B.I.G. nr.89032336016

Psychotherapie is een interactief dynamisch proces waarin de cliënt centraal staat en aangeeft wat als prettig of zinvol wordt ervaren. Bij jonge kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van speltherapie. Bij jeugdigen en volwassenen wordt zowel het gesprek, passende spelvormen en soms ontspanningstechnieken gebruikt. Bij specifieke hechtingstherapie kan differentiatie- en fasetherapie wordt toegepast. Bij gezinsproblematiek kan systeemtherapie worden toegepast. Vaak worden ook thuisopdrachten meegegeven. Ik werk in collegiaal verband met psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen uit de regio. Dit maakt het mogelijk om, in overleg met u, ook psycho-diagnostisch onderzoek te laten afnemen en een gericht advies te geven.

Registraties

  • GZ psycholoog
  • Kinderpsychotherapeut
  • Psychotherapeut
  • Klinisch Psycholoog

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • VEN
  • NVP
  • VKJP
  • LVVP

Behandelmethoden

ICliënt centered, EMDR, mindfulness, systeemtherapie, hechtingstherapie, bij kinderen speltherapie.

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Kinderen en hun ouders
  • Jongeren en hun ouders
  • Gezinnen

Vergoeding:

Contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, Gemeente Utrecht en Gemeenten in de regio Utrecht, (zie voor specificatie

www.praktijkverschueren.nl