Psychotherapiepraktijk Hester Peddemors

Hester Peddemors
Doelenstraat 18 B, Utrecht
Tel: 06-24423069

www.hesterpeddemors.nl
psychotherapie@hesterpeddemors.nl

(Studie) Psychologie en Psychotherapie
(Big-register) Psychotherapeut en GZ psycholoog
GZ- psychologen; 49909455516 psychotherapeuten

Registraties

  • 09013672616
  • 99013672625

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVVP
  • NVgZP

Behandelmethoden

SFT (Schemagerichte therapie)

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Angsten, paniekklachten en stress
  • Somberheid en depressie
  • Overspannenheid en burnout
  • Spanningsklachten en onverklaarde lichamelijke klachten
  • Verwerkingsproblemen door ziekte, verlies van een naaste, echtscheiding en door andere ingrijpende levensgebeurtenissen
  • Werk- en studieproblemen
  • Dwangmatig handelen en/of dwangmatige gedachten
  • Relatieproblemen
  • Problemen en/of angsten in sociale contacten
  • Problemen met het ouder worden en levensfase problemen
  • Ongewenste kinderloosheid
  • Identiteitsproblemen
  • Persoonlijkheidsproblemen, mits te behandelen binnen een ambulante setting.

Vergoeding:

Ongecontracteerd