the

Psychotherapie Praktijk Plandsoen

Psychotherapie Praktijk Plandsoen

Psychotherapie Praktijk Plandsoen

Nicole Plandsoen
Joan Mirostraat 9
3544 NR Utrecht
Tel: 06 532 49 239

n.plandsoen@gmail.com

(Studie) Universiteit Utrecht Psychologie, RINO postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut
(Big-register) Gz: 69051883825, Psychotherapie: 89051883816, AGB: 94003389

Eerst een intakegesprek waarin we inventariseren welke problemen je ervaart en wat je zou willen veranderen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Vervolgens maken we samen een plan van aanpak waarbij ik uit verschillende psychotherapeutische technieken kan putten. Gericht op de symptomen en op in stand houdende factoren zodat we samen onderzoeken waardoor je vast zit in de klachten en welke patronen je hebt opgebouwd in je leven en hoe die te doorbreken.

Registraties

  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NIP
  • LVVP

Behandelmethoden

  • EMDR
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Traumaverwerking

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Eetstoornissen
  • Angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Traumaverwerking

Financiering

Ik werk zonder contracten: hoeveel de verzekeraar vergoedt hangt af van de polis: bij een restitutiepolis volledig, bij een naturapolis gedeeltelijk.


Praktijk Brants

Praktijk Brants

Maayke Brants
Mauritsstraat 100, 3583HW Utrecht
Tel: 06-20547529

www.praktijkbrants.nl
praktijkbrants@protonmail.com

(Studie) Arbeids-en organisatiepsychologie Universiteit van Tilburg / Kinder- en Jeugdplsychologie Universiteit van Utrecht / Psychotherapie RINO Amsterdam
(Big-register) Psychotherapeut nr.: 99930807216

 
foto Albrecht voor PSU

 

Als je bij mij behandeling zoekt, dan kijken we met een open blik naar wie je bent, wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt en wat jij wil. De meeste mensen die zich bij mij aanmelden zijn in de loop van de jaren vastgelopen in hun leven. Ik vind het belangrijk om te kijken voorbij je klachten en samen met jou te gaan begrijpen wat er onderliggend aan de hand is. Dat is niet makkelijk. Het is vaak een confronterend proces waarin je jezelf en al je (soms weggestopte) emoties tegen komt.

 

Registraties

  • Psycholoog-NIP – 221813
  • Psychotherapeut BIG
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • LVVP
  • NVP
  • NIP

 

Behandelmethoden

Ik ben breed opgeleid, vanuit zowel een psychodynamisch, systemisch, cognitief-gedragstherapeutisch als organisatie-kader. Ik maak gebruik van een multi-methodische en eclectische aanpak. Daarbij werk ik met verschillende behandelvormen en methoden, best passend bij de patiënt. Ik werk met volwassenen, zowel jong volwassenen als ouderen. Ik werk met groepen en koppels. Zowel kortdurend als langdurend.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Problemen in de omgang met anderen
  • Somberheid en zingevingsproblemen
  • Angst en piekeren
  • Werkproblematiek
  • Ouder-kind relaties
 

Vergoeding:

Volledig vergoed bij restitutie basispolis en grotendeels bij een natura basispolis. Bewust niet gecontracteerd (contractvrijpsycholoog.nl) en belanghechtend aan privacy in de behandeling.


Praktijk Simis

Praktijk Simis

Leontien Simis
Mauritsstraat 100, Utrecht
Tel: 06-44851739

www.praktijksimis.nl
info@praktijksimis.nl

(Studie) Orthopedagogiek & psychologie (Uva) en Rino Amsterdam (psychotherapie)
(Big-register) Psychotherapeut nr.: 69921146416

 
foto Albrecht voor PSU

 

In mijn praktijk bied ik behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met o.a. angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, levensfase- en identiteitsproblemen en lichte eetproblematiek. Ook voor de behandeling van sociale/relationele problemen (problemen rond verbinden, intimiteit, verlegenheid, eenzaamheid) én voor hulp bij werk/studieproblemen (waaronder burn-out) kan je in de praktijk terecht.

 

Registraties

  • Psychotherapeut
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Aspirant lid NVPP: Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

 

Behandelmethoden

Methodieken: Inzichtgevende, langdurige (psychoanalytische) psychotherapie.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • angst
  • depressie
  • identiteitsproblemen
  • studenten en volwassenen
 

Financiering

Contract met DSW/Stad Holland, verder ongecontracteerd


Albrecht-Consult

Albrecht-Consult

Reinoud Albrecht
Leeghwaterstraat 2a Utrecht (nabij Julianapark)
Tel: 06-21622510

www.albrecht-consult.nl
info@albrecht-consult.nl

(Studie) Psychologie in Utrecht
(Big-register)Klinisch psycholoog en psychotherapeut

 
foto Albrecht voor PSU

 

Hoewel er tegenwoordig vele kant en klare behandelingen voor diverse problemen zijn, ben ik een therapeut die niet zozeer naar de klachten kijkt, maar naar de mens erachter.  
 
Oplossingen en behandelmethoden moeten bij u passen, anders werken ze niet. Daarbij is het belangrijk dat het klikt tussen ons, zodat u zich begrepen en veilig voelt. U hoort de gelegenheid te krijgen om over pijnlijke kwesties te spreken en om uw kwetsbaar te kunnen opstellen. Ik ben er niet om een oordeel over u te vellen (dat doet u zelf of een ander waarschijnlijk al genoeg), maar om u te helpen. In mijn werkwijze probeer ik samen met u te begrijpen hoe het probleem er precies uit ziet, wat het voor u betekent, waar het vandaan komt en waar mogelijkheden liggen om er iets aan te doen. Een effectief behandelplan heeft vaak meerdere invalshoeken en aangrijpingspunten.
 

Ik neem graag de tijd voor een sessie en voor een behandeling. Geen haastwerk.

 

Registraties

  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • VGCt
  • EMDR
  • NIP
  • NVvP

 

Behandelmethoden

Methodieken: cognitieve gedragstherapie, EMDR, psychodynamische therapie, mindfulness.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Individuele psychotherapie voor volwassenen
 

Financiering

Contracten met alle zorgverzekeraars, maar sommigen stellen mij een budget.
Vraag aan uw (huis)arts bij voorkeur een verwijsbrief voor Specialistische-GGZ.


Bosveld Psychotherapiepraktijk

Bosveld Psychotherapiepraktijk

Jacquoline (J.J.F.) Bosveld
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Tel: 06-13625016

www.psychotherapiepraktijkbosveld.nl
j.bosveld@extenzo.nu

(Studie) psychologie (RUG)
(Big-register) Klinisch psycholoog 7904 9940 725, Psychotherapeut 9404 9940 716

Mijn specialisaties zijn angsten, fobieën, dwangklachten, trauma, depressie en persoonlijkheidsgebonden klachten zoals steeds terugkerende problemen in de interactie met anderen en onzekerheden op het gebied van zelfvertrouwen en identiteit. Wat betreft therapierichting heb ik het meeste affiniteit en expertise op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Deze combineer ik indien nodig met emdr, schemagerichte therapie en mindfulnesstechnieken.

Naast psychotherapie wordt ook supervisie en leertherapie gegeven aan gz-psychologen, klinische psychologen, psychotherapeuten, cognitief-gedragstherapeuten en psychiaters in opleiding.

Registraties

  • GZ-psycholoog
  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Cognitief Gedragstherapeut
  • EMDR-therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt, supervisor en leertherapeut)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP, supervisor)

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Mindfulness /ACT, Schemagerichte therapie

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Angstklachten
  • Dwangklachten
  • Stemmingsklachten
  • Traumaverwerking
  • Negatief zelfbeeld
  • onzekerheid en assertiviteitsproblemen
  • Persoonlijheidsproblematiek

Financiering

contracten met alle verzekeraars voor basis en specialistische GGZ


Cliënt Centraal Utrecht

Cliënt Centraal Utrecht

Joyce Visser
Ramstraat 23
3581HC Utrecht
Tel: 0628522566

www.clientcentraalutrecht.nl
info@clientcentraalutrecht.nl

(Studie) Studie
(Big-register) Psychotherapeut, BIGnr: 99035901423
Klinisch Psycholoog BIGnr: 99035901425

Zoekt u iemand met veel ervaring? Ik kan kort en helder werken en zo helpen om de obstakels die groei in de weg staan te verminderen. Voorop staan een doelgerichte, respectvolle behandeling die aansluit bij de belevingswereld van de patiënt.

Algemene werkwijze: vragen en wensen ten aanzien van de behandeling en klachten worden tijdens de intake geïnventariseerd en diagnostisch in kaart gebracht. Er wordt vervolgens een behandelplan opgesteld waarbij de aangegeven thema’s tot concrete behandeldoelen geformuleerd worden.

Registraties

  • Psychotherapeut
  • K&J psychotherapeut
  • EFT therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • ICEEFT International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapie
  • 
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • 
VKJP Nederlandse Vereniging van Kinder en Jeugdpsychotherapie
  • NVVP Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

Behandelmethoden

Cliënt centered therapie,Psychoanalytische of psychodynamische therapie, Mentaliseren, Affect Fobie therapie, Systeemtherapie, Coginitieve therapie, EMDR, Mindfullness

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • individuele therapie voor volwassenen en adolescenten
  • Partnerrelatietherapie
  • Ouderbegeleiding en gezinstherapie
  • Supervisie

Financiering

Contracten met zorgverzekeraars


Kragten psychotherapie

Kragten psychotherapie

Joke Kragten
Wilhelminapark 30A
3581 NH Utrecht
Tel: 0627187817

www.kragtenpsychotherapie.nl
kragtenpsychotherapie@hetnet.nl

(Studie) Klinische psychologie
(Big-register) Klinisch psycholoog 19054083725, Psychotherapeut 19909819516

Mijn naam is Joke Kragten, buiten de eigen praktijk sinds 1998 werkzaam als (klinisch) psycholoog bij Altrecht, afdeling persoonlijkheidsproblematiek. De afgelopen jaren heb ik gewerkt met mensen met stemmingsklachten; angstklachten; psychotische klachten; niet aangeboren hersenletsel; persoonlijkheidsproblematiek; relatieproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek. Tevens heb ik enkele boekjes geschreven over verschillende psychiatrische aandoeningen bestemd voor cliënten en hun omgeving.

Registraties

  • klinisch psycholoog
  • psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • Cognitief gedragstherapeut
  • Schematherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVVP
  • VGCT
  • NIP
  • Register schematherapie

Behandelmethoden

In de therapie maak ik gebruik van meerdere technieken en therapievormen waaronder: cognitieve gedragstherapie; schematherapie; EMDR; directieve therapie; oplossingsgerichte therapie en psychodynamisch georiënteerde psychotherapie.

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • depressieve klachten
  • angst klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • arbeidsgerelateerde problematiek
  • ADHD

Financiering

Via 1NP en contracten met alle grote verzekeraars


Leenen Klinische Psychologie en Psychotherapie

Leenen Klinische Psychologie en Psychotherapie

Rob TM Leenen
Leidsekade 112, 3531 HD Utrecht
Tel: 06-18842274
www.klinischpsycholoog.net

(Studie) Klinische Psychologie Universiteit Utrecht
(Big-register) nr. 29909455525
GZ- psychologen; 49909455516 psychotherapeuten

 
IMG_3077

 

Het eerste wat ik altijd aan een nieuwe cliënt vraag is: vindt u het goed als ik ‘je’ zeg? Ik spreek mensen graag met ‘je’ aan, omdat de afstand daardoor kleiner wordt. Contact maken en samenwerken, dat vind ik belangrijk in mijn praktijk.
Je kunt bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten. Mijn behandeling stem ik in de basis af op de persoon in plaats van de klacht. Dat sluit aan bij hoe ik ben en werk als klinisch psycholoog en psychotherapeut:
ik kijk naar het geheel in plaats van naar de afzonderlijke klachten.

 

Registraties

 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
  • Nederlandse vereniging Voor Psychotherapie (NVP)
  • Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Landelijke Vereniging voor Medisch Psychologen (LVMP)

 

Behandelmethoden

Brede opleidingsachtergrond waardoor een multi methodische en eclectische aanpak met verschillende methoden waarin de affiniteit met systemisch en psychodynamisch werken duidelijk naar voren komt.
 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Kinderen en jongeren
  • Psychiatrie
  • Systeemproblematiek (ouder-kind relatieproblemen)
  • Zingevingsproblematiek

Financiering

Gedeeltelijk contracten en gedeeltelijk contractvrij.


Psychotherapiepraktijk Ingrid Wolters

Psychotherapiepraktijk Ingrid Wolters

Ingrid Wolters
Oorsprongpark 1, 3581 ES Utrecht
Tel: vast- of 0631598434

www.ggzpraktijkwolters.nl

(Studie) klinische psychologie
(Big-register) GZ-Psycholoog : 890505, Psychotherapeut: 19050554016

IMG_0125

Sinds 1992 heb ik als psycholoog in diverse GGZ instellingen gewerkt. Momenteel werk ik naast de eigen praktijk bij Altrecht bij het Academisch Angstcentrum en bij de afdeling Persoonlijkheidsproblematiek.

Registraties

  • Supervisor en Leertherapeut Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
  • Supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • Register Schematherapie

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • VGCT
  • NVP
  • Vereniging voor EMDR
  • Nederlandse Vereniging Mindfulness
  • NVVP

Behandelmethoden

Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Mindfulness en Compassietraining.

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Angstklachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Depressie

Financiering

Contract met verzekeraars BGGZ en SGGZ


PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK VERSCHUEREN

Psychotherapiepraktijk Verschueren

Mieke (M.L.P.M.) Verschueren
Cevennen 14
3524HP Utrecht
Tel: 030-2800937

www.praktijkverschueren.nl
praktijkverschueren@casema.nl

(Studie) Orthopedagogiek
(Big-register) Klinisch psycholoog B.I.G. nr.69032336025
Psychotherapeut B.I.G. nr.89032336016

 

Psychotherapie is een interactief dynamisch proces waarin de cliënt centraal staat en aangeeft wat als prettig of zinvol wordt ervaren. Bij jonge kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van speltherapie. Bij jeugdigen en volwassenen wordt zowel het gesprek, passende spelvormen en soms ontspanningstechnieken gebruikt. Bij specifieke hechtingstherapie kan differentiatie- en fasetherapie wordt toegepast. Bij gezinsproblematiek kan systeemtherapie worden toegepast. Vaak worden ook thuisopdrachten meegegeven. Ik werk in collegiaal verband met psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen uit de regio. Dit maakt het mogelijk om, in overleg met u, ook psycho-diagnostisch onderzoek te laten afnemen en een gericht advies te geven.

Registraties

  • GZ psycholoog
  • Kinderpsychotherapeut
  • Psychotherapeut
  • Klinisch Psycholoog

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • VEN
  • NVP
  • VKJP
  • LVVP

Behandelmethoden

Cliënt centered, EMDR, mindfulness, systeemtherapie, hechtingstherapie, bij kinderen speltherapie.

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Kinderen en hun ouders
  • Jongeren en hun ouders
  • Gezinnen

Financiering

Contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, Gemeente Utrecht en Gemeenten in de regio Utrecht, (zie voor specificatie

www.praktijkverschueren.nl


Psychotherapiepraktijk L.M.L. Martina

Psychotherapiepraktijk L.M.L. Martina

Lorella Martina
Adres Mauritsstraat 100, 3583HW Utrecht
Tel: 06 13587378

www.praktijkmartina.nl
info@praktijkmartina.nl

(Studie) Psychologie aan de Universiteit Utrecht; Postdoctorale Opleiding tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut aan het RINO Utrecht/Leiden
(Big-register)Psychotherapeut, 79048595616 & klinisch psycholoog, 59048595625

In de intake onderzoeken we welke zaken van belang zijn (geweest) bij het ontstaan van de klachten en problemen. Er kunnen negatieve of traumatische ervaringen geweest zijn die een rol hebben gespeeld; dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
Met de hulpvraag als uitgangspunt, en uw wensen met betrekking tot de therapie aanpak, stellen we duidelijke doelen op. De behandeling begint dus wanneer we het eens zijn over wat we precies gaan aanpakken en op welke manier. Belangrijk daarbij is dat u zich gehoord en begrepen voelt, en met respect en deskundigheid bejegend.

Registraties

  • GZ-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • gedragstherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)
  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

Behandelmethoden

(Cognitieve) gedragstherapie; Psychodynamische therapie; Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • angststoornissen (faalangst, fobieën, dangklaqchten)
  • stemmingsklachten (depressie, dysthymie)
  • sociale problemen
  • stressklachten of problemen bij werk of school
  • persoonlijkheidsproblemen
  • problemen met betrekking tot rouwverwerking of traumaverwerking
  • zingeving
  • problemen met hechting in (intieme) relaties
  • eet- of slaapproblemen

Financiering

Ik heb contracten (gb ggz, g ggz) met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars.


Psychotherapiepraktijk Marjan de Groot

Psychotherapiepraktijk Marjan de Groot

Mw. Drs. M. de Groot (Marjan)
Oorsprongpark 1, 3581 ES in Utrecht
Tel: 06-49333259

www.marjandegrootpsychotherapeut.nl
info@marjandegrootpsychotherapeut.nl

(Studie) RINO Psychotherapie
(Big-register) Psychotherapeut en GZ psycholoog

 

IMG_4711

 

Mijn benaderingswijze stelt de mens centraal, niet alleen de cliënt met zijn/haar klachten. Ik ga ervan uit dat ieder op zoek is naar geluk en vervulling in zijn/haar leven. Wat motiveert jou hierin? En wat blokkeert jou hierbij? Ik ga hierbij uit van het zachte pad van aanvaarding en erkenning. Waar mogelijk zullen we blokkades identificeren en afbreken. Waar dit niet lukt, past acceptatie. Mindfulness en zelfcompassie kunnen hierin belangrijke elementen zijn…
 
Ik ben o.a. supervisor van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) en leidt collega’s op voor hun registratie. Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (NVVP) en van de Vereniging Voor Mindfulness (VVM).

 

Registraties

  • GZ-psycholoog
  • Psychotherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • (supervisor) VGCt
  • NVVP
  • VVM

Behandelmethoden

Plaats hier de tekst over de behandelsmethoden van het nieuwe lid.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Ik ben gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie (CGt), schemagerichte therapie, mindfulness based cognitieve therapie (MBCt) en werk graag met EMDR waar mogelijk.
  • angst- en stemmingsstoornissen
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • traumaverwerking
  • stress-gerelateerde klachten
  • psychosomatische klachten
  • gedragsproblemen
  • negatieve gedachtenpatronen
  • weinig zelfvertrouwen
  • identitietsproblemen
  • hoogesensitiviteit

Financiering

contracten met zorgverzekeraars


Psychotherapiepraktijk A.F. de Wolf

Psychotherapiepraktijk A.F. de Wolf

Anneke de Wolf
Magda Janssenslaan 36, Utrecht
Tel: 030 2616381

www.afdewolf.nl
info@afdewolf.nl

(Studie)Klinische Psychologie Universiteit Utrecht
(Big-register) klinisch psycholoog nr 89046594825; psychotherapeut nr 19046594816

Vanaf 1991 werkte ik bij verschillende instellingen: een psychiatrische polikliniek, Centrum ’45 (voor oorlogsgetraumatiseerden), de afdeling jeugdpsychiatrie van het UMCU, en bij Altrecht zowel op de afdeling Rintveld voor eetstoornissen als bij het Top Referent Traumacentrum. Ik heb ook veel gewerkt met mensen voor wie geloof belangrijk was.
Sinds 2009 werk ik volledig in mijn eigen praktijk. Mijn uitgangspunt is dat ieder mens anders is en een afgestemde benadering nodig heeft. Samen met de cliënt onderzoek ik wat er aan problematiek speelt en wat een manier van leven is die past.

Registraties

  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Systeemtherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
  • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten)
  • NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

Behandelmethoden

Ik ben psychoanalytisch en systemisch opgeleid. Tijdens de intake bekijk ik samen met de cliënt welke benadering het beste aansluit, bijvoorbeeld meer ondersteunend of meer inzichtgevend.

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Psychotrauma
  • Hechtingsproblematiek
  • Partnerrelatietherapie

Financiering

contracten met zorgverzekeraars


Psycholoog Plus

Psycholoog Plus

Jan-Reindert Voogdt
Biltstraat 190
3572 BR Utrecht
Tel: 06 18247120

psycholoogplus.nl
contact@psycholoogplus.nl

(Studie) Psychologie/Gezondheidswetenschappen
(Big-register) Gz 59911635625 Pt 79911635616

Na ongeveer twintig jaar in de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt, heb ik me als klinisch psycholoog en psychotherapeut vrijgevestigd in Utrecht. Ik heb me verdiept in cognitieve-gedragstherapie en schematherapie en heb veel ervaring in de behandeling van depressie, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast geef ik supervisie en onderwijs aan collega-psychologen. Ik houd van mijn vak en leg me er op toe er steeds beter in te worden. De dagelijkse ontmoeting met mensen die bereid zijn naar zichzelf te kijken en die zoeken naar verandering, motiveert mij steeds opnieuw.

Registraties

  • Klinisch psycholoog
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Psychotherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Schematherapie
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen

Behandelmethoden

Schematherapie, CGT, overige psychotherapie

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • angst
  • stemming
  • persoonlijkheidsproblematiek

Financiering

Gecontracteerd en ongecontracteerd.


PEEK insight

PEEK insight, praktijk voor psychotherapie, psychodiagnostiek & coaching

Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht. Telefoonnummer: 06-86645324

www.peekinsight.nl
info@peekinsight.nl

Studie Klinische Psychologie, Psychotherapie

Klinisch psycholoog BIG-nummer 29034677925, Psychotherapeut BIG-nummer 49034677916

walter2-002-2

Contact zoeken met een psychotherapeut is niet iets dat u van de een op de andere dag doet. Vaak heeft u al langere tijd van alles geprobeerd en komt u er zelf niet meer uit.
Als u dan uiteindelijk de stap heeft gezet, is het van belang dat u iemand vindt die qua aanpak en persoonlijke stijl bij u past zodat u binnen een veilige context van de behandelrelatie een kijkje kunt nemen in uw binnenwereld. De inzichten die u opdoet en de handvatten die hierdoor worden geboden kunt u inzetten om patronen te doorbreken, waardoor klachten zullen afnemen.

Registraties

  • klinisch psycholoog
  • psychotherapeut
  • NVGP-groepspsychotherapeut
  • MBT-basistherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
  • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP)
  • Nederlandse Vereniging voor Gz-psychologen en specialisten (NVGzP)

Behandelmethoden

  • Psychoanalytische psychotherapie
  • Op mentaliseren gebaseerde individuele psychotherapie (MBT)
  • Affectfobietherapie (AFT)
  • Cognitieve gedragstherapie

  Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Individuele (en groeps-)psychotherapie
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Problemen met de emotieregulatie
  • Angstklachten
  • Stemmingsproblemen
  • Arbeidsgerelateerde problematiek

Financiering

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar, dit betekent echter niet dat de gesprekken niet vergoed worden. U zult de kosten alleen zelf moeten declareren bij de zorgverzekeraar.


Foto van Marie-José van Lieshout

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht

J.M.T.H. van Lieshout
Janskerkhof 15, 3512 BL Utrecht
Tel: (06) 53 89 72 81

www.psychotherapie-utrecht.nu
mlieshout@psychotherapie-utrecht.nl

(Studie) Psychotherapie-opleiding hoofdrichting cognitieve gedragstherapie bij volwassenen, kinderen, jeugdigen en gezinnen RINO Amsterdam.
(Big-register) psychotherapeut 39048038416

 
Foto van Marie-José van Lieshout

 

In mijn praktijk Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht bied ik, Marie-Jose van Lieshout, B.I.G.-geregistreerd psychotherapeut, U een veelzijdig behandelaanbod van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, traumabehandeling EMDR, relatie- en gezinscoaching, positieve zelfbeeldtraining, relatievaardigheidstraining voor paren, individuele coaching tot aan mindfulness- en compassietrainingen, individuele mindfulnesstrajecten van 6 x of een intensief VIP-mindfulnesstraject op een weekenddag.
 
In mijn praktijk behandel ik volwassenen, jong-volwassenen (18-22), echtparen en gezinnen.
 

 

Registraties

  • Psychotherapeut
  • Cognitief gedragstherapeut, supervisor leertherapeut en opleider VGCt
  • Relatie- en Gezinstherapeut, supervisor en leertherapeut bij de NVRG
  • Kinder- en jeugdpsychotherapeut, supervisor bij de VKJP
  • EMDR-therapeut bij de V.E.N.
  • EFT-therapeut
  • Mindfulness / compassietrainer bij V.M.B.N.
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Lid, supervisor leertherapeut en opleider VGCt
  • Lid, supervisor en leertherapeut bij de NVRG
  • Lid, supervisor en leertherapeut bij de VKJP
  • Lid VEN
  • Lid VMBN
  • Lid LVVP
  • Lid, leersupervisor en leertherapeut NVP

 

Behandelmethoden

Cognitieve- en gedragstherapie, Relatie- en gezinscoaching, EMDR, individuele coaching, mindfulness / aandachtgerichte training en compassietraining.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

Stemmingsklachten als depressie, trauma, paniekstoornis met en zonder agorafobie, overspannenheid, overbelasting en burn-outproblematiek, fobieën, dwangklachten, faalangst en andere angstklachten, negatief zelfbeeld, onzekerheid en weinig zelfvertrouwen, gedragsproblematiek, licht en matige persoonlijkheidsproblematiek, impulscontroleproblematiek, eetproblematiek, afstudeer- en werkproblematiek, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek, relatieproblematiek en gezinsproblemen, communicatie- en interactieproblematiek bij paren.

 

Financiering

Contracten met alle zorgverzekeraars met uitzondering van VGZ / UNIVE / UMC / IZZ / IZA waarvoor slechts werkend met restitutiepolissen.


Praktijk voor Psychotherapie Oerlemans

Praktijk voor Psychotherapie Oerlemans

Patrick Oerlemans
Wilhelminapark 30A
3581 NH Utrecht
Tel: 06 340 43 223

www.pvpo.nl
info@pvpo.nl

(Studie) Universiteit Utrecht, Rino Utrecht
(Big-register) Psychotherapeut 79063242616

Mijn naam is Patrick Oerlemans. Vanaf het begin van 2005 ben ik erkend psychotherapeut en mijn opleiding tot specialist heb ik genoten bij het Centrum voor Jongvolwassenen van Altrecht. In juni 2010 heb ik na 10 jaar ambulante behandelingen de overstap gemaakt naar de Schemagerichte kliniek Jongvolwassenen ‘t Veld te Zeist. Na 8 jaar kliniek heb ik sinds juli 2018 een jaar gewerkt bij het Helen Dowling Instituut te Bilthoven, gericht op mensen die als gevolg van een ernstige ziekte psychische klachten hebben ontwikkeld. Vanaf juli 2019 werk ik 4 dagen in de praktijk.

Registraties

  • systeemtherapeut
  • relatietherapeut
  • groepstherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVGP
  • NVGR

Behandelmethoden

EFT

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Individueel, gezinnen, echtparen en groepen
  • Persoonlijkheidsproblematiek, angsten en depressie

Financiering

Geen contracten met zorgverzekeraars.


van-giesen-barend

Psychotherapiepraktijk Barend van Giessen

Psychotherapiepraktijk Barend van Giessen

Barend van Giessen
Janskerkhof 15, 3512 BL Utrecht
Tel: (06) 2229 1959

www.barendvangiessen.nl
info@barendvangiessen.nl

(Studie) Klinische- en Gezondheidspsychologie (UU)
(Big-register) Klinisch psycholoog 1905 8595 525 en Psychotherapeut 1905 8595 516

 
Barend van Giessen

 

Hoe weet je of het zal klikken met een psychotherapeut? Daar zijn geen vragenlijsten of protocollen voor, dat kan je alleen weten als je met een psychotherapeut in gesprek gaat. Voor veel mensen kan een eerste gesprek een flinke drempel betekenen. Daarom krijg je eerst een kennismakingsgesprek en pas daarna beslis je of je verder wil. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.
 

In een psychotherapie zoeken we samen naar een oplossing van je problemen en klachten. De behandeling is vooral gericht op het verwerven van inzicht: waar zit je mee, waar komt het vandaan en natuurlijk: hoe zou je het kunnen oplossen of er anders mee om kunnen gaan?
 

 

Registraties

  • Klinisch psycholoog
  • Psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • NRGD
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVP
  • NIP
  • FGzPt
  • NPG (kandidaat lid)
  • APA
  • KSGV

 

Behandelmethoden

Psychodynamisch, inzichtgevend, cliëntgericht

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • depressieve klachten
  • werkgerelateerde problematiek
  • traumatische ervaringen
  • identiteits- en intimiteitsproblematiek
  • culturele problematiek
 

Financiering

Geen contracten met verzekeraars. De hoogte van de vergoeding door de verzekeraar is daarom afhankelijk van het soort zorgverzekering dat is afgesloten. Check je polis of informeer bij je zorgverzekeraar.


PPMT Mascha Timp

PPMT Mascha Timp

Mascha Timp
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Tel: 06-10446303

www.psychotherapiepraktijkmaschatimp.nl
psychotherapiemaschatimp@gmail.com

(Studie) Klinische Psychologie Universiteit Utrecht
(Big-register) 29050075916 psychotherapeut; 09050075925 klinisch psycholoog

PPMT is de Psychotherapie Praktijk van Mascha Timp. Deze praktijk bestaat sinds januari 2006. PPMT biedt psychotherapie aan cliënten met diverse problemen. Ik heb echter een aantal specialisaties waaronder: traumata, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Maar ook voor klachten betreffende een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, vastlopen in relaties, angsten of depressieve gevoelens kunt u bij mij terecht.

Verder bied ik leertherapieën en supervisie aan voor gz-psychologen, psychotherapeuten en gedragstherapeuten in opleiding. Ook geef ik kortdurende psychologische begeleiding (coaching) aan mensen met arbeidsgerelateerde problematiek.

Registraties

  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • Supervisor/leertherapeut VGCt
  • EMDR therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Mindfulness

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • traumata
  • eetstoornissen
  • angst- en depressieve klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek, vastlopen in relaties
  • negatief zelfbeeld
  • eenzaamheid
  • relatieproblematiek

Financiering

Contracten met alle zorgverzekeraars


Psychotherapiepraktijk Hester Peddemors

Psychotherapiepraktijk Hester Peddemors

Hester Peddemors
Doelenstraat 18 B, Utrecht
Tel: 06-24423069

www.hesterpeddemors.nl
psychotherapie@hesterpeddemors.nl

(Studie) Psychologie en Psychotherapie
(Big-register) Psychotherapeut en GZ psycholoog
GZ- psychologen; 49909455516 psychotherapeuten

IMG_1125

Registraties

  • 09013672616
  • 99013672625

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVVP
  • NVgZP

Behandelmethoden

SFT (Schemagerichte therapie)

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Angsten, paniekklachten en stress
  • Somberheid en depressie
  • Overspannenheid en burnout
  • Spanningsklachten en onverklaarde lichamelijke klachten
  • Verwerkingsproblemen door ziekte, verlies van een naaste, echtscheiding en door andere ingrijpende levensgebeurtenissen
  • Werk- en studieproblemen
  • Dwangmatig handelen en/of dwangmatige gedachten
  • Relatieproblemen
  • Problemen en/of angsten in sociale contacten
  • Problemen met het ouder worden en levensfase problemen
  • Ongewenste kinderloosheid
  • Identiteitsproblemen
  • Persoonlijkheidsproblemen, mits te behandelen binnen een ambulante setting.

Financiering

Ongecontracteerd


Foto van Maartje Lindeman

Psychotherapiepraktijk Maartje Lindeman

Psychotherapiepraktijk Maartje Lindeman

Maartje Lindeman-Maas
Janskerkhof 15, 3512 BL Utrecht
Tel: (06) 45 11 41 23

www.psychotherapie-utrecht.nl
maartjelindeman@gmail.com

(Studie) Klinische en gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht
(Big-register) GZ-psycholoog: 19061115325; Psychotherapeut: 39061115316

 
Foto van Maartje Lindeman

 

Omdat therapie gaat over de moeilijkheden en problemen die je in je leven bent tegengekomen vind ik het belangrijk dat je je als client in mijn praktijk op je gemak voelt. Je mag de tijd nemen om even ‘de kat uit de boom’ te kijken en mij beter te leren kennen. Ondertussen probeer ik jou en jouw hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen. In overleg bepalen we waar we aan gaan werken in de therapie en soms beslissen we dat een therapie ergens anders beter past.
 
Ik werk veel met emdr omdat emdr bij veel verschillende klachten toegepast kan worden en goede resultaten oplevert. Ook is het belangrijk om te begrijpen waar klachten of patronen vandaan zijn gekomen en om te leren dat je niet bang hoeft te zijn voor emotie en gevoel. In de therapie zullen we daar ook regelmatig bij stil staan.
 

 

Registraties

  • EMDR Europe Practioner
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Lid NVP, supervisor i.o.
  • Lid NVGzP
  • Lid VEN
  • Belangstellend lid VGCt

 

Behandelmethoden

EMDR; Kortdurende psychodynamische psychotherapie (affectfobie-therapie); inzichtgevende psychotherapie.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • (Vroegkinderlijk) trauma
  • Hechtingsproblematiek
  • Stemmingsstoornissen
  • Angststoornissen
  • Persoonlijkheidsproblematiek (C-cluster)
 

Financiering

Contractvrij.
Kijk voor meer informatie over de vergoedingen op www.contractvrijepsycholoog.nl.


Psychotherapiepraktijk aan de Werf

Psychotherapiepraktijk aan de Werf

Anemoon Juda
Oudegracht aan de werf 380, 3511 PK Utrecht
Tel: 030-2342890
www.praktijkaandewerf.nl

(Studie) Psychologie aan de Universiteit Utrecht, Postdoctorale opleiding tot psychotherapeut RINO Noord Holland, Amsterdam
(Big-register) Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog

 
Juda

 

Ik bied deskundige psychotherapeutische hulp, die wordt afgestemd op uw klachten, hulpvraag, achtergrond en persoonlijkheid. In de intakefase maak ik een inventarisatie van deze aspecten, waarna ik u een passend voorstel zal doen. Wanneer u hiermee instemt en u zich in het contact prettig voelt, kan de therapie starten.
 

Een therapiegesprek duurt 45 minuten en vindt doorgaans 1 keer per week plaats. Afhankelijk van bovengenoemde factoren, kan de behandelduur variëren.
 

Kenmerkend voor mijn behandelwijze is het ontwikkelen van inzicht in uw eigen problematiek en klachten, in combinatie met een concrete aanpak van uw dagelijks leven.
 

 

Registraties

  • Gz-psycholoog en klinisch psycholoog, BIG nummer: 19049612425
  • Psychotherapeut, BIG nummer: 39049612416
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse vereniging Voor Psychotherapie (NVP)
  • Vrijgevestigde GGZ Utrecht (VGGZU). Cooperatie van vrijgevestigde GZ en klinisch psychologen en psychotherapeuten in de provincie Utrecht
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Register Mentalisation Based Therapy (MBT)

 

Behandelmethoden

Psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, ACT (Acceptance & Commitment Therapie), MBT (Mentalisation-based therapy) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Depressieve klachten (o.a. somberheid, lusteloosheid, weinig zelfwaardering)
  • Angstklachten (o.a. paniekaanvallen of voortdurende gejaagdheid)
  • Spanningsklachten, lichamelijke klachten
  • Overspannenheid / burn out klachten
  • Slaapstoornissen
  • Eetproblemen
  • Rouwverwerking / traumaverwerking
  • Assertiviteitsproblemen (moeite met opkomen voor uzelf)
  • Sociale, beroepsmatige of contactuele problemen
 

Financiering

Ik behandel alleen mensen die verwezen worden voor de gespecialiseerde-GGZ en heb hiervoor met alle zorgverzekeraars een contract.


Foto van Christine-Esther de Vrijer

Psychologen Weerdsingel / C.E. de Vrijer

Psychologen Weerdsingel / C.E. de Vrijer

Christine-Esther de Vrijer
Weerdsingel WZ 33, 3513 BC Utrecht
Tel: (030) 231 03 89

www.psychologenweerdsingel.nl
christine-esther@psychologenweerdsingel.nl

(Studie) Klinische Psychologie Rijksuniversiteit Groningen.
(Big-register) gz 39063462725, psychotherapie 59063462716

 
Foto van Christine-Esther de Vrijer

 

Ik vind het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen, heb een rustige uitstraling en ben snel in staat een vertrouwensband op te bouwen. Tegelijk weet ik mensen te motiveren en weer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Ik streef naar een sfeer van openheid, directheid en wederzijds respect.
 

 

Registraties

  • Supervisor schematherapie en senior schematherapie
  • Supervisor NVP
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging Schematherapie Nederland
  • Vereniging EMDR Nederland
  • International Society of Schema Therapy

 

Behandelmethoden

Schematherapie en EMDR.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

Persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, traumagerelateerde klachten en verslavingsproblematiek.

 

Financiering

Volledig vergoed bij restitutie basispolis en grotendeels bij een natura basispolis. Bewust niet gecontracteerd (contractvrijpsycholoog.nl) en belanghechtend aan privacy in de behandeling.


nienke-kerkhoven

Psychologen Praktijk Leidsche Rijn

Psychologen Praktijk Leidsche Rijn

Nienke Kerkhoven
Wetering 4 3451 BM Vleuten
Tel: 06‐12806430
www.psychologenpraktijkleidscherijn.nl

Stuur een e-mail

(Studie) Psychologie, Gz‐Psycholoog, Psychotherapie
(Big-register) nr. 29909455525
Gz‐psycholoog: 09059510225; Psychotherapeut: 29059510216

IMG_3077

Psychologenpraktijk Leidsche Rijn is een samenwerkingsverband tussen Nienke Kerkhoven (gzpsycholoog/psychotherapeut) en Mathilde van der Kant (gz‐psycholoog). Wij bieden hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met uiteenlopende psychische klachten.
Naast mijn werk bij Psychologen Praktijk Leidsche Rijn werk ik bij Altrecht een grote GGZ organisatie.
In mijn werk vind ik het vooral belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen aansluiten bij de persoon wie hij/zij is en behandeling op maat aan te kunnen bieden. Daarin gebruik ik verschillende psychotherapeutische benaderingen en evidence based technieken, zoals ook beschreven bij het behandelaanbod.

Registraties

  • Cognitief gedragstherapeut
  • Schematherapeut
  • EMDR junior

 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • VGCT
  • EMDR
  • Schematherapie

Behandelmethoden

  • Psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • EMDR

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Angststoornissen
  • Stemmingsstoornissen
  • Persoonlijkheidsproblematiek

Financiering

Geen contracten met zorgverzekeraars


Foto van Christel de Lange.

Praktijk voor Psychotherapie De Lange

Praktijk voor Psychotherapie De Lange

Christel de Lange
Verlengde Emmalaan 35, 3581 HP Utrecht

www.psychotherapiepraktijkdelange.nl
praktijkvoorpsychotherapiedelange@outlook.com

(Studie) Psychologie
(Big-register) GZ Psycholoog 79910911025. Psychotherapeut 99910911016.

 
Foto van Christel de Lange.

 

Mijn naam is Christel de Lange, ik ben sinds 2009 als GZ psycholoog en vanaf 2014 als Psychotherapeut werkzaam. Naast mijn eigen praktijk werk ik bij een (forensische) GGZ instelling . Ook geef ik supervisie aan basispsychologen in opleiding tot GZ psycholoog.
 
In mijn eigen praktijk kunt u terecht voor zowel kortdurende als langdurige psychotherapie met uiteenlopende klachten (vanaf 18 jaar). Ik vind het belangrijk dat u zich in het contact met mij gezien en gehoord voelt. Mijn houding naar u is belangstellend, onbevooroordeeld en soms kritisch als dit helpend is voor uw proces. Ik ben ervaren op diverse gebieden en in het bijzonder in persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde klachten. Ik werk voornamelijk vanuit het kader van schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, imaginaire rescripting en motiverende gespreksvoering. Per client bekijk ik zorgvuldig welke vorm van psychotherapie het best passend is.

 

Registraties

  • GZ Psycholoog
  • Psychotherapeut
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

 • LVVP
 • EMDR

 

Behandelmethoden

Schematherapie, integratieve Psychotherapie, EMDR, CGT, Motiverende Gespreksvoering.

 

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • Persoonlijkheidsproblematiek
 

Financiering

Ongecontracteerd.


PSYCHOLOGEN WEERDSINGEL

Psychologen Weerdsingel

Liedeke Vis
Weerdsingel WZ 33, 3513BC Utrecht
Tel: 030-2310389

www.psychologenweerdsingel.nl
liedeke@psychologenweerdsingel.nl

(Studie) Klinische Psychologie en Biologische Psychologie Rijks Universiteit Utrecht
(Big-register) 99046461816 psychotherapeut en 79046461825 klinisch psycholoog

Mijn collega’s, de bedrijven waarvoor ik werk en mijn cliënten zijn zeer enthousiast over mijn aanpak. Ik ben goed in staat cliënten te motiveren om hun, vaak moeilijke, problemen aan te pakken. Ik doe dit op een emotioneel veilige, maar directe manier. Ik geef veel zelfinzicht en ben actief in de therapie aanwezig.

Registraties

  • Vgct
  • EMDR
  • Schematherapie
  • Mindfulness

[/one_half]

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NIP
  • NVP
  • NVVP
  • Vgct
  • NVGzP

Behandelmethoden

Maatwerk maar mede gebruik makend van cognitieve gedragsherapie en inzichtgevende therapie

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • seksueel misbruik
  • problemen in de omgang met anderen
  • persoonlijkheidsproblemen
  • autisme
  • werkproblemen

Financiering

Volledig vergoed bij restitutie basispolis en grotendeels bij een natura basispolis. Bewust niet gecontracteerd (contractvrijpsycholoog.nl) en belanghechtend aan privacy in de behandeling.


PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK MAURITSSTRAAT

Psychotherapiepraktijk Mauritsstraat

José R. van Reijen
Mauritsstraat 100, 3583 HW Utrecht
Tel: 030-2544845

www.depsychotherapeut.nl
info@depsychotherapeut.nl

(Studie) Psychologie
(Big-register) 29041506016, 09041506025 klinisch psycholoog en psychotherapeut

Mevrouw drs. J.R. van Reijen is geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij werkt tevens bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van een GGZ-instelling, waar zij ook P-opleider is. Zij geeft supervisie en onderwijs in de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Zij is supervisor voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en de Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP). Zij is bestuurslid voor diverse beroepsverenigingen. Zij is lid van het NIP en de NVVP.

Registraties

  • GZ-Psycholoog
  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Gedragstherapeut
  • Groepstherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie, Psychodynamische psychotherapie en Groepspsychotherapie

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • somberheidsklachten, depressiviteit
  • angstklachten o.a. paniekaanvallen, dwanghandelingen en dwanggedachten, piekeren
  • problemen in het contact met anderen
  • persoonlijkheidsproblemen vb wisselende emoties, negatief zelfbeeld, onzekerheid
  • autonomie- en identiteitsproblematiek
  • onverwerkte rouw
  • traumatische ervaringen
  • pre- en postnatale klachten
  • levensfasenproblematiek
  • hechtingsproblematiek
  • partnerrelatieproblemen
  • psychosomatische klachten vb. eetproblemen
  • klachten ten gevolge van het hebben van een ziekte
  • werkgerelateerde problemen

Financiering

Contracten met verzekeraars.


Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie

Quirijnen Consult Klinische Psychologie en Psychotherapie

Jac MSP Quirijnen
Walborg 19, 1082 AM Amsterdam
Tel: 06-39421264
www.quirijnenconsult.nl

(Studie) Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Promotie aan de faculteit Geneeskunde van de UU te Utrecht. Opleiding psychotherapie bij de RINO te Utrecht

 
10000005_4

 

De praktijk wordt vertegenwoordigd door Jac Quirijnen, klinisch psycholoog. Jac heeft begin tachtiger jaren aan de Universiteit van Tilburg de studie psychologie doorlopen. In 1991 is hij gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op een somatopsychologisch onderwerp.
 

Inmiddels is hij zo’n 24 jaar werkzaam in het UMC te Utrecht. Geleidelijk aan heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar de specialistische zorg binnen de ambulante GGZ. Hij heeft daartoe de erkenning gerealiseerd als BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zijn psychotherapeutische activiteiten passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie.
 

Hij is lid van de (specialistische psychotherapie) Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.

 

Registraties

  • GZ-psycholoog (met specialisatie klinisch psycholoog) 39050123425
  • Psychotherapeut 59050123416
 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NIP
  • PAZ (medisch psycholoog)
  • VGCt
  • NVVP

 

Behandelmethoden

Behandelmethoden binnen de praktijk passen het best binnen het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie.
 
 
De praktijk beschikt over ruime ervaring en expertise met betrekking tot het psychodiagnostisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling in het bijzonder van somatoforme klachten (zoals chronische pijn, onbegrepen lichamelijke klachten, Temporo Mandibulaire Dysfunctie, emetofobie, dysmorfofobie), die gecompliceerd wordt door persoonlijkheidsproblematiek.
 
 
Daarnaast zijn er aandachtsgebieden ontwikkeld met betrekking tot angst, depressie, psychische trauma’s (ook) door of naast somatische aandoeningen, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek.

 

Financiering

Declaraties verlopen via contracten met de zorgverzekeraars.


S.Vossen Psychotherapie & Coaching

S.Vossen Psychotherapie & Coaching

Stijn Vossen
Oorsprongpark 1, 3581 ES Utrecht
Tel: 06-19987952
www.stijnvossen.nl

(Studie) Klinische Psychologie en Psychotherapie
(Big-register) nr. 39065800716

Foto van Stijn Vossen

Mensen die bij mij in therapie komen, hebben doorgaans de behoefte aan een therapeut die met ze op zoek gaat naar wat maakt dat ze psychische klachten hebben. Meestal hebben ze te weinig het gevoel zichzelf te kunnen zijn in hun leven en in contact met anderen.

Samen met u ga ik op zoek naar hoe u minder last kunt krijgen van psychische klachten en hoe u meer zichzelf kunt zijn of worden. In 2 kennismakingsgesprekken (intake) probeer ik een goed beeld te krijgen van waar u voor komt en waar u met therapie aan wilt werken. Met elementen uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte en psychodynamische therapie werk ik op persoonsgerichte wijze met u samen.

Registraties

  • GZ-psycholoog
  • Psychotherapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie(VCgP)
  • NVVP

Behandelmethoden

  • VCliëntgerichte Psychotherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychodynamische psychotherapie

Gespecialiseerd in de behandeling van

Stemmingsproblemen, angstklachten (bv. nerveus, bang, zenuwachtig), gevoelens van onzekerheid, problemen in het gevoelsleven, teveel last van twijfels, moeite met het maken van beslissingen, gevoelens van eenzaamheid.

Financiering

Psychotherapie wordt vergoed door de zorgverzekering. Met de meeste zorgverzekeringen heb ik een contract hiervoor. Uw eigen risico wordt wel aangesproken. Dit zal de zorgverzekering bij u in rekening brengen.


Wahl praktijk voor psychotherapie

Wahl praktijk voor psychotherapie

Barbara Wahl
Janskerkhof 15, Utrecht
Tel: 06-10425146

www.barbarawahl.nl
praktijkwahl@gmail.com

(Studie) Psychotherapeut/Systeemtherapeut; Psychotherapeut: BIG 89057007016;
Schematherapie, EFT therapeut, Basistrainer mindfulness, registratie supervisoren –leertherapeut; NVRG/NVP

foto Barbara voor PSU

Contact maken, aanwezig en bereikbaar zijn, met elkaar kunnen samen werken, opbouw van een werkrelatie, de ander ontmoeten zijn voor mij belangrijke elementen van psychotherapie.

Wie is de ander in context van zijn omgeving. Hoe kan ik ondersteunen bij het zoeken van verloren krachten, zodat het eigen ontwikkel en groeiproces weer opgepakt en voortgezet kan worden.

In het algemeen is een psychotherapeutische behandeling gericht op het opheffen, verminderen en of beter leren omgaan met psychische problemen conflicten, stoornissen en klachten.

In onderling overleg bepalen wij wat het concrete doel van uw behandeling, jullie behandeling moet zijn. Hoe lang de behandeling duurt hoeveel zittingen er plaats vinden.

De afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • NVP, NVRG

Behandelmethoden

Gebruik makend van integratieve technieken, waarbij ik opgeleid ben in de psychodynamische psychotherapie, systeemtherapie , cliënt centered en de laatste jaren in de schematherapie, EFT en in de mindfulness methodiek.
Ik heb veel gewerkt met adolescenten en hun ouders en ben opgeleid in de verschillende methodieken om met gezinnen in verschillende fasen van het gezin te werken.
Ik heb in het verleden zowel met adolescenten, als volwassenen gewerkt, cliënten behandelt met stemmingsklachten, cliënten met een negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieklachten. Ik zie mensen individueel als ook partners en gezinnen.
Niet gecontracteerde zorg, geen contracten met verzekeraars. De hoogte van de vergoeding die betaald wordt door de verzekeraar is daarom afhankelijk van het soort zorgverzekering dat afgesloten is .