the

PPMT Mascha Timp

PPMT Mascha Timp

Mascha Timp
Christiaan Krammlaan 2
3571 AX Utrecht
Tel: 06-10446303

www.psychotherapiepraktijkmaschatimp.nl
psychotherapiemaschatimp@gmail.com

(Studie) Klinische Psychologie Universiteit Utrecht
(Big-register) 29050075916 psychotherapeut; 09050075925 klinisch psycholoog

PPMT is de Psychotherapie Praktijk van Mascha Timp. Deze praktijk bestaat sinds januari 2006. PPMT biedt psychotherapie aan cliënten met diverse problemen. Ik heb echter een aantal specialisaties waaronder: traumata, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Maar ook voor klachten betreffende een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, vastlopen in relaties, angsten of depressieve gevoelens kunt u bij mij terecht.

Verder bied ik leertherapieën en supervisie aan voor gz-psychologen, psychotherapeuten en gedragstherapeuten in opleiding. Ook geef ik kortdurende psychologische begeleiding (coaching) aan mensen met arbeidsgerelateerde problematiek.

Registraties

  • Klinisch Psycholoog
  • Psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • Supervisor/leertherapeut VGCt
  • EMDR therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

  • Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie
  • Vereniging EMDR Nederland
  • Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schematherapie, Mindfulness

Gespecialiseerd in de behandeling van

  • traumata
  • eetstoornissen
  • angst- en depressieve klachten
  • persoonlijkheidsproblematiek, vastlopen in relaties
  • negatief zelfbeeld
  • eenzaamheid
  • relatieproblematiek

Financiering

Contracten met alle zorgverzekeraars

Other Work