the

Uncategorized

Category Archives

Uitspraak hoge raad niet gecontracteerde zorg

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:1646

Artikel 13 blijft overeind en zorgverzekeraars dienen minimaal 75 tot 80% te vergoeden voor niet gecontracteerde zorg.